Civil Law in China

säätelee kaikkia kansalaisyhteiskunnan toimintaa ja tarkoituksena on suojella oikeuksia ja etuja kansalaisten sekä hallita siviili suhteet siviili-aiheet — oikeushenkilöt ja kansalaiset on jaettu yhdeksään lukuun, jotka sisältävät perusperiaatteet, oikeudelliset puitteet, jotka koskevat kansalaisen (tai luonnollinen henkilö), oikeushenkilöiden, kansalaisoikeudet, siviilioikeudellisen vastuun rajoittamisesta toiminta, lain soveltamista siviili-suhteet ulkomaalaisiin Kiinan kansalainen on kansalaisoikeuksien syntymästä kuolemaan. Kaikki kansalaiset pidetään tasavertaisina ja olettaa siviili velvollisuudet lain mukaan. Alaikäisten katsotaan olevan rajallista kapasiteettia kansalaisyhteiskunnan toiminnasta. Ne määritellään organisaatiot, joilla on kansalaisoikeudet kapasiteetti, kansalaisoikeuksien ja kansalaisyhteiskunnan velvoitteita. Oikeushenkilö on nimitetty oikeudellinen edustaja, joka toimii puolesta sen nimi ja tarkoitus tehtäviä hoitaessaan ja toimivaltuuksia. Meidän vahvistetaan yleiset puitteet