Asianajajat Kiinassa. Kaikki Kiinalaiset lakimiehet verkossa.


Lainan Takaisinmaksu Sopimus - Weibo Internet-Tekniikka (China) Co. Ltd. Näyte Sopimukset ja Lomakkeet


Korvaus tämän sopimuksen päivämääränä, jotta voidaan hankkia omistusosuuden Pekingin Weeing Technology Co, Ltd(jäljempänä 'Weeing'), Lainanottaja solminut tiettyjen lainasopimuksen (lainasopimus), jonka Weibo-Tekniikka, jossa, Lainanottaja saada lainaa Weibo Teknologian määrä KYLKILUU ("Laina"), ja Lainaa ei ole maksettu takaisin, vielä Lainansaaja ja Weibo Teknologia tuli tietty Equity Transfer-Sopimus päivätty ('ETA'), whereunder, Lainanottajan suostui siirtämään Weibo-Tekniikan tai minkä tahansa osapuolen nimeämän Weibo-Tekniikka ('Luovutuksensaaja') omistusosuuden hallussa Lainanottajan Weeing ('Aihe Kiinnostaa') ja huomioon tällaisen siirron, Luovutuksensaajan on maksettava Lainanottaja RMB yhteenlaskettu hankintahinta (ostohinta) Aihe Kiinnostaa, kun täyttymys tällainen siirto ja Osapuolet ovat sopineet offset velkaa Lainanottajan Weibo Teknologian alle Takaisinmaksu Sopimusta vastaan Weibo Teknologia on velvollisuus maksaa kauppahinta Lainanottajan nojalla ETA, NYT, SIKSI, neuvottelujen jälkeen, Osapuolet pääsevät sopimukseen seuraavasti osalta velan kuittaukseen ja Lainan takaisinmaksu. yksi Siinä tapauksessa, että Lainanottaja siirtää osan Aihe Kiinnostaa Luovutuksensaajan nimeämistä Weibo Teknologian mukaisesti, ETA osa velkaa Lainanottajan Weibo Teknologian alle lainasopimuksen vastaavan osan kauppahinnasta tällaisen osan Aihe Edun mukaista on voida kuitata tällainen Luovutuksensaajalla on velvollisuus Lainanottaja maksaa sellainen osa Osto Hinta tällaisten osan Aihe Kiinnostaa. Toisin sanoen, kun consummation on siirtää Lainanottajan Luovutuksensaajalle osan Aihe Kiinnostaa, katsotaan, että Lainanottaja on maksanut osan velkaa Lainanottajan Weibo Teknologian alle lainasopimuksen vastaavan osan kauppahinnasta tällaisen osan Aihe Kiinnostaa. Määrä tällaisia takaisinmaksu lasketaan seuraavan kaavan mukaisesti: X T× (A÷B), jossa X tarkoittaa määrä maksetaan takaisin Lainanottajan ja T tarkoittaa kokonaismäärä velkaa Lainanottajan Weibo Teknologia tarkoittaa määrää Sovelletaan Korkoa, joka on siirretty Luovutuksensaajalle ja B tarkoittaa kokonaismäärä Aihe Kiinnostaa. kaksi, Kun consummation on siirtää Lainanottajan Luovutuksensaajalle kokonaismäärä Aihe Kiinnostaa, velkaa Lainanottajan Weibo Teknologia Laina-Sopimuksen on oltava offset vastaan ja kaikki Luovutuksensaajalla on velvollisuus maksaa Lainanottajalle kauppahinnasta Aihe Kiinnostaa nojalla ETA.

Tämän seurauksena Lainanottaja ei vaadita suorittamaan velvollisuuttaan tehdä takaisinmaksu Weibo Teknologian alle lainasopimuksen ja Luovutuksensaaja ei ole velvollinen suorittamaan velvollisuuttaan maksaa mitään Ostaa Hinta Lainanottajan nojalla ETA.

yksi Weibo Teknologia voi pyytää Lainanottaja maksaa mitään velkaa Lainanottajan Weibo Teknologian alle lainasopimuksen millään tavalla muuten kuin set-pois tällaista velkaa vastaan siirtää Aihe Kiinnostaa niin suunnitellaan jäljempänä. Samoin, Lainanottaja voi vaatia, että siirron Saaja maksaa Lainanottaja mitään osaa kauppahinnasta alle ETA millään muulla tavoin kuin läpi velan kuittaukseen kuin suunnitellaan jäljempänä. kaksi Lainanottaja on siirtää Aihe Kiinnostaa Luovutuksensaajan mukaisesti ETA: n ja täyttävät kaikki velkansa velkaa Weibo Teknologia Laina-Sopimuksen kautta velan kuittaukseen kuin suunnitellaan jäljempänä. Ilman aiempaa kirjallista lupaa Weibo Teknologia, Lainanottaja ei voi maksaa mitään velkaa Lainanottajan Weibo Teknologian alle lainasopimuksen millään tavalla muuten kuin set-pois tällaista velkaa vastaan siirtää Aihe Kiinnostaa niin suunnitellaan jäljempänä. kolme päivästä, jona tehokkuutta tämän Sopimuksen, ajoitus Lainanottajan takaisinmaksu tahansa osan Lainasta lainasopimuksen määräytyy Weibo Teknologia oman harkintansa mukaan. Weibo Tekniikka on oikeus milloin tahansa pyytää Lainanottaja maksaa Weibo Tekniikka kaikki tai osan Lainan tapa harkita jäljempänä. neljä mahdollisissa ristiriita yhtään määräystä, lainasopimuksen ja edellisen säännöksen, edellisen säännös on vallitseva. viiden Siinä tapauksessa, että Lainanottaja ei enää pysty siirtää Luovutuksensaajalle mikä tahansa Aihe Kiinnostaa, koska mitään lakia tai asetusta kansantasavallan Kiinan (PRC) tai sisällöllisiä este kohdataan todellinen suorituskyky tämän Sopimuksen Osapuolet, noudattamalla rehtori tasa-arvon, molemminpuolisen hyödyn ja hyvässä uskossa, selvittää neuvottelujen kautta, erityinen lähestymistapa maksaa Laina, joka on suljettu tarkoitus tämän Sopimuksen. yksi Tämä Sopimus tulee voimaan, kun se on molempien Osapuolten allekirjoittama, ja sen voimassaolo lakkaa, kun täydellinen suorituskyky kunkin Osapuolen kaikki sen velvoitteet jäljempänä. kaksi päästyään yhteisymmärrykseen neuvotteluissa, Osapuolet voivat milloin tahansa muuttaa tai ennenaikaisesti irtisanoa tämän Sopimuksen kirjallisella sopimuksella. yksi Mistään suorista tai epäsuorista rikkoo joko Puolueen jokin tämän Sopimuksen tai mikä tahansa vika kumpikin Osapuoli olettaa ollenkaan tai olettaa ajoissa ja täysimääräisesti kaikki tämän Sopimuksen mukaiset velvoitteensa muodostavat default jäljempänä. Tällaisessa tapauksessa ei-asianosainen (Non-laiminlyövä Osapuoli') ilmoittaa laiminlyövän Osapuolen ('Jääneelle asianosaiselle') kirjallinen parantaa sen rikkomisesta ja toteutettava asianmukaisia, tehokkaita ja oikea-aikaisia toimenpiteitä vaikutuksen poistamiseksi rikkomisen ja korvaamaan Ei-asianosainen vastaan ja kaikkia menetyksiä aiheuttanut tällaista rikkomista. kaksi, Kun esiintyminen on rikottu, joka kohtuullinen ja objektiivinen tuomio Ei ole syyllistynyt Osapuoli on tehnyt siitä mahdotonta tai väärin, Ei-asianosainen tehdä valtiosääntönsä mukaisia velvoitteitaan, Ei-asianosainen, on oikeus ilmoittaa Jääneelle asianosaiselle kirjallisesti, että Ei ole syyllistynyt Osapuoli keskeyttää sen suorituskyky ja sen kunkin velvollisuuksista ennen kuin asianosainen on lopettanut rikkomisen, otetaan riittävä, tehokas ja oikea-aikaisia toimenpiteitä vaikutuksen poistamiseksi rikkomisen ja kulukorvauksia Ei-asianosainen vastaan ja kaikkia menetyksiä aiheuttanut tällaista rikkomista.

kolme tappioita Ei-jääneelle asianosaiselle aiheuttama rikkomisesta asianosainen, jotka ovat indemnifiable, jonka asianosainen on oltava suoria taloudellisia tappioita ja mitään ja kaikki ennakoitavissa olevat välilliset menetykset ja satunnaiset kulut, mukaan lukien, ilman rajoituksia, asianajajien palkkiot, riita-ja välimiesmenettelyn kustannukset, rahoitus kulut ja matkakulut.

yksi riidan Osapuolten välillä suhteessa tulkintaa tai suorituskykyä tahansa säännös jäljempänä on ratkaistava sovinnollisesti Osapuolten väliset neuvottelut. kaksi Mitään riitaa ei voida siis ratkaista tällaiset neuvottelut on tarkoitettu Kiina Kansainvälinen Talous ja Kauppa välityskomissio välimiesmenettelyä noudattaen sen tehokkaan välimiesmenettelyn sääntöjä. Välitystuomio on lopullinen ja sitoo molempia Osapuolia. kolme johtopäätös, tehokkuus, suorituskyky, tulkinta ja riitojen ratkaisu sovelletaan lakien KIINASTA. yksi jos mitään aiempaa keskinäistä ymmärrystä tai sopimuksen Osapuolten välillä suhteessa mihinkään asiaan aiheen seuraavassa on ristiriidassa tämän Sopimuksen, tämä sopimus on voimassa.

kaksi Otsikot tässä sopimuksessa on asetettu pelkästään viitteellisiä, eivätkä ne vaikuta tulkinta säännöstä tässä.

neljä Siinä tapauksessa, että jokin tämän Sopimuksen on pätemätön tai tulee pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi kokonaan tai osittain noudattamatta jättämisestä minkä tahansa lain tai hallituksen asetuksen tai muuten osa tällainen säännös vaikuttaa siten katsotaan olevan poistettu tämän Sopimuksen edellyttäen kuitenkin, että tällainen poistaminen ei vaikuta oikeudellinen voima ja vaikutus muita osa tällaisen tai mahdollisen muun säännöksen mukaisesti tämän Sopimuksen. Tällaisessa tapauksessa Osapuolet neuvottelevat uuden säännöksen korvata virheellinen tai täytäntöönpanokelvoton säännös. viisi, Ellei toisin säädetä, jos jompikumpi Osapuoli käyttää, tai mitään viive kumpikin Osapuoli käyttää sen oikeuksia, valtuuksia tai oikeuksia näiden ehtojen ei katsota luopumiseksi käyttää tällaista oikeutta, valtaa tai etuoikeus. Mitään yhden tai osittaista käyttämistä oikeutta, valtaa tai etuoikeus, ei vaikuta käyttää mitä tahansa muuta oikeutta, valtaa tai etuoikeus. kuuden Tämä Sopimus tulee suorittaa kaksi kollegansa kanssa on sama oikeudellinen voima ja vaikutus, yksi kullekin Osapuolelle. Yksi tai useampi henkilö tuli Laina Sopimus kanssa Weibo-Tekniikkaa käyttäen tätä lomaketta Mukaisesti Opetusta ii Kohta Asetuksen S-K, Rekisteröijä voi vain tiedoston tässä muodossa kuin näyttely, jossa on aikataulu, jossa kuvataan materiaalin yksityiskohtia, jotka teloitettiin sopimukset eroavat tässä muodossa.